Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ


ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Προγράμματος Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων (Ε.Υ.ΖΗ.Ν.)  στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση».
Σας διαβιβάζουμε τη Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέα ή Κηδεμόνα για Μαθητές και Μαθήτριες Νηπιαγωγείου συμπληρωματικά της υπ΄ αριθμ. 189790/Δ5/24-11-2014 εγκυκλίου με θέμα «Διενέργεια Προγράμματος Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                    

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


                                                                                                     ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

                                                                                 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν
(Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων)

Αξιότιμε γονέα,
Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. αναπτύσσει δράσεις αξιολόγησης, επιμόρφωσης και παρέμβασης σχετικές με την υγεία των νέων αλλά και ολόκληρης της οικογένειας. Στον ιστότοπο του προγράμματος (http://eyzin.minedu.gov.gr) μπορείτε να βρείτε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών για μαθητές και γονείς.  Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter) και να παρακολουθείτε τις δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν..
Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι η ετήσια αξιολόγηση των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, της σωματικής δραστηριότητας, της φυσικής κατάστασης και των διατροφικών συνηθειών όλων των μαθητών. Με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δημιουργείται Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή η οποία παραδίδεται στους γονείς.
Η αξιολόγηση και η δημιουργία των αναφορών γίνεται αυτόματα στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων χωρίς να εισάγεται το όνομα ή ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή. Σε όλα τα στάδια του προγράμματος διασφαλίζονται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα του κάθε μαθητή.
Στους μαθητές των νηπιαγωγείων, πραγματοποιείται μόνο η αξιολόγηση των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, η οποία γίνεται με μέτρηση του βάρους, ύψους και της περιμέτρου μέσης των μαθητών.
Εάν συμφωνείτε να συμμετέχει το παιδί σας στην αξιολόγηση, παρακαλούμε σημειώστε με Χ το αντίστοιχο τετραγωνάκι παρακάτω, υπογράψτε τη δήλωση ως συγκατάθεση συμμετοχής του παιδιού και επιστρέψτε την στο σχολείο.
 
Συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου στις μετρήσεις αξιολόγησης

Παρακαλούμε η παρούσα Δήλωση Συγκατάθεσης να επιστραφεί στο σχολείο.

Όνομα Γονέα/ Κηδεμόνα:  __________________________________________________

Υπογραφή:___________________________________   Ημερομηνία:_____________


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου