Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

11o Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής της Ο.Μ.Ε.Ρ. 3-5/11/2017

«Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα  ανοιχτό σχολείο»


Στις 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.) που οργανώνεται σε συνεργασία το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ και του University College London, Institute of Education, καθώς και με το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ).

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:
·       Διαπολιτισμική εκπαίδευση
·       Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική
·       Εκπαιδευτικές πρακτικές σε περιόδους κρίσης (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση)
·       Εκπαιδευτικές πολιτικές σε περιόδους κρίσης
·       Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης ετερογενών τάξεων
·       Συνεκπαίδευση παιδιών - Παιδαγωγικές πρακτικές ένταξης
·       Προσφυγική κρίση και εκπαίδευση
·       Ταυτότητες- ετερότητες και η διαχείρισή τους στη σχολική τάξη
·       Οικογένεια και σχολείο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
·       Διγλωσσία και μητρικές γλώσσες
·       Παιδαγωγικές καινοτομίες και πρακτικές σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Στο 11ο Συνέδριο της ΟΜΕΡ πρόκειται να φιλοξενηθούν:
-προφορικές ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών
-προφορικές ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων
-στρογγυλά τραπέζια
-αναρτημένες ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών (αφίσα)
-αναρτημένες ανακοινώσεις εκπαιδευτικών δράσεων (αφίσα & έκθεση υλικού)
-εργαστήρια που απευθύνονται σε ενήλικες

Πατώντας εδώ, μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας
Πατώντας εδώ μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας

Επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα του 11ου Συνεδρίου:Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Συνάντηση εργασίας

Σας αποστέλλουμε έγγραφο σχετικά με την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας με τις/τους Προϊσταμένες/ους  των Ιδιωτικών νηπιαγωγείων , σε συνεργασία με το Διευθυντή Διεύθυνσης Π.Ε Πειραιά.

Η Σχολική Σύμβουλος
4ης Περιφ. Π.Α  Αττικής


Μαρία Κουτή
για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πραγματοποίηση του 4ου Συνεδρίου της ΠΕΣΣ (Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,  σας προωθούμε την ανακοίνωση( ανακοινοποίηση στο ορθό)  της ΠΕΣΣ (Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων)  σχετικά με πραγματοποίηση του 4ου  Συνεδρίου της ( 8 - 10 Δεκεμβρίου 2017 ), προς ενημέρωσή σας
.Γ΄ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υποβολή εργασιών έως 31 – 10 - 2017

για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ