Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧ. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ


Σας αποστέλλουμε την υπ’αριθμ. πρωτ.  6607/31-08-2015 (ΑΔΑ: 743Β465ΦΘ3-62Ι) εγκύκλιο στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ) στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου