Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερίδα OMEP 3-10-2015
Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

«Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα»Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων


Αγαπητοί συνάδελφοι,

      Σας προωθώ  έγγραφο σχετικά με   τη Λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ,Πειραιώς και Νήσων για το σχολικό έτος 2015-2016,
 προς ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση


Η Σχολική Σύμβουλος

Μαρία Κουτή
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:


Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Λειτουρία των ολοήμερων νηπιαγωγείωνΤρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Επιμόρφωση στελεχών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων»Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Παιδαγωγική συνάντησηEκπαιδευτικά Προγράμματα
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧ. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ


Σας αποστέλλουμε την υπ’αριθμ. πρωτ.  6607/31-08-2015 (ΑΔΑ: 743Β465ΦΘ3-62Ι) εγκύκλιο στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ) στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: