Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο «Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση»


Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 3/19-01-2017 του Δ.Σ) το ΥΠ.Π.Ε.Θ εγκρίνει και υλοποιεί εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) στα δημόσια σχολεία από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο πρόγραμμα αυτό συνεργάζονται Τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το διεθνές δίκτυο του «Κινήματος του Μοντέρνου Σχολείου» (FINEM) και το ελληνικό του τμήμα, η παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο - Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας», που κατέθεσε και τη σχετική πρόταση. Οι παραπάνω φορείς έχουν αναλάβει και την επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος.Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πιλοτικό Πρόγραμμα, να δηλώσουν
συμμετοχή μέχρι τις 15/02/2017 συμπληρώνοντας αίτηση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) και αποστέλλοντάς τη συμπληρωμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(freinet@iep.edu.gr

Η Σχολική Σύμβουλος

Μαρία Κουτή

για το επισυναπτόμενο υλικό κάντε κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου