Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Ημερίδα για Persona Dolls

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,
σας προωθούμε μήνυμα σχετικά με πραγματοποίηση Ημερίδας , προς ενημέρωσή σας.

Η Σχολική Σύμβουλος
Μαρία Κουτή

Σας κοινοποιούμε την πραγματοποίηση Ημερίδας που οργανώνεται από την 56η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής, σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Δίκτυο Αθηνά και την υποστήριξη του Thales Foundation Cyprus,  με θέμα:
«Persona dolls: Μια μεθοδολογία για την προσέγγιση της Διαφορετικότητας,
του Προσφυγικού Ζητήματος, την Πρόληψη της Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού.
Από τη Θεωρία στην Πράξη».


Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής

Τμήμα Ε΄ Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Π/θμιας  Εκπ/σης Αττικής
Πλήροφ.: Μπογιατζιδάκη Ε., Ηλιοπούλου Γ., Κοντοπούλου Ε.
Τηλ.: 210 – 6464863

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου