Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

«Χαιρετισμός – Προγραμματισμός και Υποβολή Ωρολογίων Προγραμμάτων »


                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Α.  ΑΤΤΙΚΗΣ
                        Πειραιάς,    19/09/2014
                              Αριθ. Πρωτ.    144 


ΠΡΟΣ: Τους/τις Νηπιαγωγούς της 4ης Περιφέρειας Π.Α  Αττικής.

Ταχ. Δ/νση:

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :
Fax:
e-mail:
Μεθώνης 117
Τ.Κ. 18545 Πειραιάς
Κουτή Μαρία
210 4176702  , 2104133730
210 4176702,  210 4133730
koutimaria|@yahoo.gr

 

 

      ΘΕΜΑ: «Χαιρετισμός –  Προγραμματισμός και Υποβολή  Ωρολογίων Προγραμμάτων  »


                    ΣΧΕΤ.  1. Φ.32/227/145146/Γ1 /12-09-20141εγκύκλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής,
2. Φ.50/107/83799/Γ1/28-05-2014, εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ,
3.  Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007,(ΦΕΚ 1420/2007,τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση
4.Π.Δ 200/1998 , άρθρο 11, παρ. 6

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

       Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς  εύχομαι σ’ όλους  καλή δύναμη  στο έργο σας με υγεία , αισιοδοξία και δημιουργικότητα.
       Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο προγραμματισμός  έχει εξαιρετική σημασία διότι εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου  και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού  μας έργου.
     Για αυτούς τους λόγους,  σας παρακαλώ μέσα από συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων να προβείτε στην οργάνωση και τον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό της λειτουργίας του σχολείου σας, τηρώντας, όπου απαιτείται, τα ανάλογα πρακτικά.
Βασικά θέματα που απασχολούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι:
·         Η διαμόρφωση των τμημάτων και τα κριτήρια κατανομής των μαθητών σ’ αυτά.
·         Οι μηνιαίες συγκεντρώσεις γονέων.
·         Οι πρακτικές επικοινωνίας με γονείς & εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική   διαδικασία.
·         Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων.
·         Η οργάνωση και προγραμματισμός εορτών και εκδηλώσεων.
·         Η συμμετοχή σε Καινοτόμα Προγράμματα (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  Πολιτιστικών θεμάτων, Σχολικής βίας, Συνεργασίας σχολείου- οικογένειας κ.ά)
·         Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των τμημάτων ένταξης.
·         Ο εντοπισμός προβλημάτων και οι προτάσεις για την επίλυσή τους.
·         Η σύνταξη και υποβολή ωρολογίου προγράμματος.
·         Και ότι άλλο θεωρείτε σημαντικό θέμα για τη σχολική σας μονάδα.
          Το Ωρολόγιο πρόγραμμα  το οποίο συντάσσεται από την/τον Προϊσταμένη/ο του Νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να υποβληθεί σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από την/τον Προϊστάμενη/ο του σχολείου στο γραφείο της Σχολικής Συμβούλου προς θεώρηση μέχρι  τέλος Σεπτεμβρίου το αργότερο. Το ένα θα επιστραφεί θεωρημένο στο σχολείο και θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και τα άλλα θα παραμείνουν το ένα στο γραφείο της Σχολικής Συμβούλου και το άλλο στο αρχείο του  Γραφείου  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
.H  διεύθυνση των γραφείων Σχολικών Συμβούλων είναι : Μεθώνης 117 Τ.Κ. 18545 Πειραιάς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 4176752.και 2104133730 ,το  φαξ : 210 4176752. Παράλληλα θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο προσωπικό μου κινητό τηλέφωνο και συγκεκριμένα  στον αριθμό  6973041821 .
 Σας ενημερώνω επίσης ότι  η  ηλεκτρονική επικοινωνία μας θα γίνεται στη  διεύθυνση symnip-4@sch.gr ή και koutimaria@yahoo.gr , όπου ακόμη  θα μπορείτε να  αποστέλλετε υλικό προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Σχολικής Συμβούλου 4ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Αττικής   http://mariakouti.blogspot.gr/


Η  Σχολική  Σύμβουλος
4ης Περιφέρειας Π.Α. Αττικής


                                                                                                                               Κουτή Μαρία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου