Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ωρολόγια Προγράμματα Νηπιαγωγείων


                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
…..…….….. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ……………………………..…………………….
Σχολικό έτος 2014 - 2015
Διδάσκουσες/ντες: ………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Χρονική περίοδος
Δραστηριότητες
8:00 – 8:15
Προσέλευση νηπίων
8:00 – 9:00
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων Προσευχή
9:00 – 9:30
Συζήτηση
Ημερήσιος προγραμματισμός δραστηριοτήτων:
9:30 – 10:30
Ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων
10:30 – 11:15
Πρόγευμα – Διάλειμμα
11:15 – 11:45
Ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων
11:45 – 12:15
Συζήτηση, Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων Προετοιμασία της επόμενης μέρας, Προετοιμασία για αναχώρηση
12:15- 12:30
Αποχώρηση των νηπίων

Θεωρήθηκε για το σχολικό έτος
2014 – 2015
Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου                                         Η Σχολική Σύμβουλος
                                                                                                                     Μαρία Κουτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
…..…….….. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ……………………………..…………………….
Σχολικό έτος 2014 - 2015
Διδάσκουσες/ντες: ………………………………………………………………………
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ )

Χρονική περίοδος
Δραστηριότητες
8:00 – 8:15
Προσέλευση νηπίων
8:00 – 9:00
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή
9:00 – 9:30
Συζήτηση
Ημερήσιος προγραμματισμός δραστηριοτήτων
9:30 – 10:30
Ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων
10:30 – 11:15
Πρόγευμα – Διάλειμμα
11:15 – 12:00
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων.
Παιδαγωγικά παιχνίδια
12:00 – 12:30
Ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων
12:30- 13:00
Διάλειμμα
13:00 – 13:45
Προετοιμασία γεύματος - Γεύμα
13:45 – 14:30
Χαλάρωση – Ύπνος
14:30 – 15:15
Ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων
15:15 – 15:45
Συζήτηση, αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων
Προγραμματισμός της επόμενης μέρας
Προετοιμασία για αποχώρηση
15:45 – 16:00
Αποχώρηση νηπίων


Θεωρήθηκε για το σχολικό έτος
2014 – 2015
Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου                                                         Η Σχολική Σύμβουλος

                                                                                       Μαρία Κουτή
                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
…..…….….. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ……………………………..…………………….
Σχολικό έτος 2014 - 2015
Διδάσκουσες/ντες: ………………………………………………………………………
Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ( με πρωινή προαιρετική ζώνη)
07:00 - 08:00
07:00 - 07:30
-        Πρωινή Προαιρετική Ζώνη
-        Προσέλευση νηπίων
08:00 - 08:15
08:00 - 09:00
-        Προσέλευση νηπίων
-        Αυθόρμητες Δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων/Προσευχή
09:00 - 09:30
-        Συζήτηση
-        Ημερήσιος Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων
09:30 -10:30
-        Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
10:30 - 11:15
-        Πρόγευμα – Διάλειμμα
11:15 - 12:00
-        Αυθόρμητες Δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
-        Παιδαγωγικά Παιχνίδια
12:00 - 12:30
-        Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
12:30 - 13:00
-        Διάλειμμα
13:00 - 13:45
-        Προετοιμασία γεύματος – Γεύμα
13:45 - 14:30
-        Χαλάρωση – Ύπνος
14:30 - 15:15
-        Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων


15:15 - 15:45
-        Συζήτηση
-        Αξιολόγηση των Ημερήσιων Δραστηριοτήτων
-        Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
-        Προετοιμασία για αποχώρηση
15:45 - 16:00
-        Αποχώρηση των νηπίων

Θεωρήθηκε για το σχολικό έτος                                   2014 – 2015
Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου                                                         Η Σχολική Σύμβουλος

                                                                                       Μαρία Κουτή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου