Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

2ο Μαθητικός Διαγωνισμός “Η ιστορία του σχολείου μας


2ο Μαθητικός Διαγωνισμός “Η ιστορία του σχολείου μας”»
                              

              Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) συνδιοργανώνουν τον 2ο μαθητικό διαγωνισμό «Η ιστορία του σχολείου μας».          Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της χώρας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 5η Μαΐου 2015.
             Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ekedisy.gr και στο τηλέφωνο: 210 3250341.
            Σας επισυνάπτουμε αναλυτικές οδηγίες που αφορούν στον εν λόγω διαγωνισμό και παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις  σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Συνημμένα: 3 φ.                                                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                           
      Εσωτερική διανομή:
      1. Γραφείο κ. Υπουργού
      2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
          (αρ. πρ. 3659/31-12-2014)
 3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
      4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων
          και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ΄   
      5. Διεύθυνση ΠΟΔΕΞΜΣ
          Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,    Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
      6. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
          Τμήμα Β΄ 
      7. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
          Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και  
          Θρησκευτικής Αγωγής      
      8. Διεύθυνση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και               Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
          Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
      9. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων
          και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήματα Β΄, Γ΄                                    

        για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:   

   2ος  Μαθητικός διαγωνισμός , η ιστορία του σχολείου μας                     
                                                                                                                                      
                   ΣΠΟΥΔΩΝ  Π.Ε. και Δ.Ε.


                                                                                                        
                    
                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου