Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

σας προωθώ  μήνυμα  της Επιστημονικής  Ομάδας του ερευνητικού έργου, Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην Αντιμετώπιση των Κοινωνικών Ανισοτήτων (Teacher suppΟrt Confronting Social INequalities – TOCSIN) το οποίο  έχει εγκριθεί στην υπ. αρ. 59/10-12-2015 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ , προς ενημέρωσή σας.

Η  ερευνητική μελέτη που διεξάγεται από το Εργαστήριο Θεωρητικής & Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,  αφορά στη διερεύνηση των επιπτώσεων της όλο και αυξανόμενης οικονομικής κρίσης στον ευάλωτο πληθυσμό των παιδιών, όπως αποτυπώνεται στα δημόσια σχολεία της προσχολικής και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου αλλά και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία και εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων.    Η  συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου θα γίνει από τους/ις Προϊσταμένους/ες για τα Νηπιαγωγεία, καθώς και τους/ις Διευθυντές/ριες ή τους/ις υποδιευθυντές/ριες των σχολικών μονάδων, με τη συνεργασία και των Εκπαιδευτικών των αντίστοιχων Τάξεων (1η, 2α και 3η Δημοτικού). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι μεν προαιρετική, εντούτοις, η συμβολή των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά σημαντική όσον αφορά στη συλλογή δεδομένων σε σχέση με ένα φλέγον καθημερινό κοινωνικό και εκπαιδευτικό ζήτημα.
 Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί το αργότερο έως 16 Φεβρουαρίου.

   Με εκτίμηση 
Η Σχολική Σύμβουλος

Μαρία Κουτή

για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου